BC&M


BC&Maintenance vindt zijn oorsprong in Brussel en beantwoord sinds 10 jaar aan de noden wat betreft het reinigen en het industrieel onderhoud binnen de B2B sector en brengt aangepasten oplossingen ten gevolge van schade (brand, water of andere). 

Missie

Onze missie binnen de industriële sector is om onze klanten toe te laten over hun productiematerialen te kunnen beschikken op permanente basis en hen verzekeren dat het onderhoud gebeurde, dat het proper is en goed werkt en dat het op ieder moment bruikbaar is.

Onze missie wat betreft onze tussenkomst na schade is om de schadelijder toe te laten zo snel mogelijk zijn woonomgeving opnieuw te kunnen betrekken. Bijvoorbeeld een familie hun beschadigde woning terug laten bewonen of een productiewerktuig dat beschadigd werd door een industriële schade opnieuw te laten werken.

BCM onderscheidt zich door:

 • Zijn team
 • Zijn betrouwbaarheid – respecteren van de genomen afspraken
 • Zijn beschikbaarheid 24/24 – 7/7 – zijn reactiesnelheid
 • Zijn mogelijkheden om tot een goede oplossing te komen
 • De geleverde kwaliteit op de werven
 • De waaier aan services dankzij de samenwerking tussen de verschillende filialen binnen de XL Group

Filosofie

Een betrouwbare en kwaliteitsvolle partner zijn!

Het is zo dat wij er een punt van maken om ons te houden aan onze engagementen en onze werven van dicht bij op te volgen.

Met het VCA (een certificaat binnen de sector van gezondheid en beveiliging) op zak, beschikken wij over een systeem om de veiligheid.

Doelstellingen

Een bedrijf laten groeien en tegelijkertijd streven naar wederzijdse tevredenheid is vandaag niet meer mogelijk zonder rekening te houden met zowel menselijke en organisatorische als milieufactoren.

Omwille hiervan zijn onze belangrijkste doelstelling:

     1. Op menselijk vlak:

 • Een luisterend oor bieden aan de klant en aan zijn dienst om een gepersonaliseerd antwoord te kunnen geven op elk van zijn behoeften.
 • Aan elk van onze medewerkers een stabiele en menselijke werkomgeving bieden.

     2. Op organisatorisch vlak:

 • Een samenwerking tot stand brengen gebaseerd op het vetrouwen en de betrokkenheid van onze medewerkers.
 • Openstaan voor wijzigingen dankzij doordachte, dynamische werkprocessen die voortdurend evolueren. Dit leverde ons de VCA-erkenning op in februari 2008.

     3. Op vlak van milieu:

 • Het gebruik van een afvalsorteermachine
 • Het beheer van onze gebouwen op een ecologisch verantwoorde manier: isolatie, verwarming, warmtekrachtkoppeling.
 • Waar mogelijk, gebruik maken van ecologische producten.