Sneeuwruimen op parkings en de toegankelijkheid


Manier van werken

Van 1 november tot 31 maart, verzekeren wij u een permanentie van 24u/24, 7d/7. Wij zijn bereikbaar op ieder ogenblik van de dag of de nacht en dit om een optimale service aan onze klanten te bieden.

Wij verzekeren u een actieve permanentie dag en nacht om zo goed mogelijk op de plotse weersveranderingen in te spelen. Indien nodig beslissen we om tijdens de nacht uit te rukken.
Wij zijn op ieder moment van de dag geconnecteerd met speciale météorologische sites.
Wij staan in contact met gespecialiseerde sites die de weersomstandigheden doorgeven. In geval van sneeuwval, doen wij een interventie binnen de 2u om uw domein sneeuwvrij te maken.

Om het werk van het sneeuwruimen te vergemakkelijken, zouden wij preventief zout moeten strooien, zodat de sneeuw niet aan de grond blijft kleven.

Uurrooster

Wij werken dag en nacht. In overleg met onze klant, leggen wij een tijdstip vast tegen wanneer de interventie moet uitgevoerd zijn. Meestal is dit voor 7 uur.

Indien we onze prestaties kunnen uitvoeren tijdens de nacht biedt dit ons een gemakkelijke toegang tot de terreinen en de toegangswegen. Deze manier van werken laat uw personeel en/of uw klanten toe om gemakkelijk op uw domein te circuleren en zonder enige belemmering toegang te hebben vanaf het openingsuur van uw onderneming.

Het is van zelfsprekend dat wanneer het overdag sneeuwt, ons team direct uitrukt.

Materiaal

Wij zijn zeer goed uitgerust. Zo zijn we in het bezit van stevige uitrusting, maar eveneens van kleiner en onmisbaar materiaal:

  • Tractor
  • Vrachtwagens
  • Pick-ups
  • Kleine tractors
  • Sneeuwruimers
  • Blazers
  • Mechanische borstels

Indien het mogelijk is en enkel met uw akkoord, kunnen wij materiaal ter plaatse laten (schoppen, schrapers, zout) voor een snellere interventie.

Wat betreft de toegangswegen, maken we gebruik van sneeuwruimers die worden vastgemaakt op de pick-ups, op tractors of op vrachtwagens. De breedte van de sneeuwruimer is afhankelijk van het voertuig waarop deze zich bevindt. Dit kan variëren tussen de 1m50 en de 3m.

De “kleinere” sneeuwruimers, hebben een zeer belangrijke functie. Deze voertuigen laten ons toe om openluchtparkings te bereiken die een zwaarder gewicht zoals dat van een tractor niet kunnen dragen. Bovendien is er in sommige parkings een maximale hoogte die door onze interventiemiddel niet overschreden zal worden gezien de diversiteit waarover wij beschikken.

Wat betreft de toegankelijkheid voor de voetgangers, wij beschikken over kleine voortuigen zoals de Stiga die vooraan zijn uitgerust met sneeuwruimers. De capaciteit van het ruimen per uur is hierdoor sterk gestegen. Het insmeren van de armen met olie blijft zeer belangrijk. Alles is klaar om te vertrekken.

Déneigement d'un parking : avant         Déneigement d'un parking : pendant        Déneigement d'un parking : après

In het algemeen is het zout strooien gekoppeld aan het sneeuwruimen. Het is eigenlijk zo dat in het algemeen we een eerste fase zout gaan strooien zodat de sneeuw niet aan de grond blijft plakken. Vervolgens wanneer de sneeuwval te hevig en belangrijk is, zullen we deze wegruimen van de toegangswegen en nadien een nieuwe laag zout strooien om te vermijden dat er zich ijzel op de weg zal vormen.

Wij bereiden ons voor op strenge winters zoals diegene die we kenden in 2010 en 2013. Wij beschikken over een stock van meer dan 500 ton zout die gedurende het hele seizoen wordt aangevuld.

Voor een gratis offerte, vul uw aanvraag hier in of bel ons op het nummer 02 679 08 70.