Nuttige tips


De goede eerste reflexen

 • Opgelet: roet is schadelijk voor uw gezondheid en voor deze van uw kinderen.
 • Probeer u zo weinig mogelijk in de beschadigde zone te bevinden en draag een masker.
 • Indien u te lang blootgesteld wordt aan roet, kunnen er symptomen zoals hoofdpijn, keelpijn,… optreden.
 • Soms kan roet vettig en kleverig zijn. Draag daarom handschoenen in latex en vermijd propere onderdelen aan te raken.
 • Vergeet niet om uw huisdieren op een veilige plaats onder te brengen.

Geef uw schadegeval aan

 • Wees er zeker van dat er een schadedossier werd geopend bij uw verzekeringsmaatschappij. Zolang er geen dossier geopend is, komt er geen enkele expert ter plaatse. Bijgevolg kan er geen enkele interventie plaatsvinden. Contacteer uw makelaar en vraag het dossiernummer dat werd aangemaakt bij de maatschappij.
 • Neem zoveel mogelijk foto’s!
 • Ruim de schadeplaats niet op zolang de experten niet zijn langs geweest. Het kan zijn dat er een onderzoek moet gebeuren naar de oorzaak van de schade en de verantwoordelijkheid die hieruit voortkomt.

Bereid de expertise voor!

 • Verzamel indien mogelijk de bewijsstukken en de facturen van de beschadigde onderdelen.
 • Laat een bestek opmaken:
  • Indien u huurder bent: voor het reinigen van uw inboedel.
  • Indien u eigenaar bent, maar niet de bewoner: voor het reinigen en renoveren van het gebouw.
  • Indien u eigenaar en bewoner bent: voor het reinigen en renoveren van het gebouw EN van de inboedel.
 • In geval van een belangrijk schadegeval is het nuttig om beroep te doen op een privé-expert (expert van de schadelijder) die u kan helpen bij het beheren van uw dossier en de waardebepaling van uw verliezen.

Goed om te weten!

De schadevergoeding

U zal vergoed worden op basis van uw verzekeringscontract en de expertise.

De schadevergoeding kan de kosten dekken van de werfbeveiliging, de reiniging van het gebouw en van de inboedel, de renovatiekost, maar evengoed andere elementen die in uw contract werden opgenomen (vergoeding voor een tijdelijk ander verblijf, verlies exploitatie,…).

De meeste verzekeringscontracten voorzien een franchise ten laste van de verzekerde.

De akte van cessie tekenen

 • Laat u toe om het geld dat u aan onze firma moet betalen, niet te moeten voorschieten
 • Laat u toe om de verzekeringsmaatschappij ons te laten betalen (op basis van het akkoord van de expert)

Gevolgschade

 • De gevolgschade kan talrijk en verraderlijk zijn aangezien deze pas zichtbaar wordt enkele uren, weken of zelfs maanden na de schade.
 • Brand veroorzaakt belangrijke chemische processen (warmte, water, thermische schok, vrijgekomen zuren door verbrande elementen, luchtvochtigheid, poeder van het brandblusapparaat,…).
 • Een eenvoudige opkuis volstaat niet! Om de verdere ontwikkeling van deze processen tegen te gaan moet men de geschikte reinigingstechnieken beheersen en toepassen.
 • Men kan deze gevolgschade (schimmel, roest, vervorming van deuren,…) vermijden door beroep te doen op vakmannen.

Laat u helpen. Waarom met ons werken? 

 • Onze specialisten zijn er om u te helpen gedurende het hele dossier. Ons doel is dat u en uw familie zo snel mogelijk terug in uw gereinigde en gerenoveerde woonst kan.
 • Met meer dan 30 jaar ervaring in de tussenkomst bij schadegevallen, hoofdzakelijk op niveau van reiniging, beveiliging en renovatie, is de groep waar wij deel van uitmaken – XL Group Damage Control – gespecialiseerd in dit domein en erkend in deze sector over heel België.
 • Wij werken regelmatig samen met volgende verzekeringsmaatschappijen: ETHIAS, Fortis AG, Axa, Dexia/Belfius, P&V/Vivium, La Baloise, ING en vele andere.