Verwijderen van de ondergrondse tank


Wij kunnen eveneens uw mazouttank opgraven en weghalen.

Om dit te kunnen doen, zijn er een aantal stappen die we moeten volgen:


   1.  Wij ledigen en reinigen de tank

   2.  We graven de delen rond de tank uit zodat deze makkelijker toegankelijk wordt.
        Dit gebeurt ofwel door middel van een bobcat (voor het grote werk) ofwel met een schop voor de kleinere details.

        Déterrement d'une citerne enfouie avec une pelleteuse   Enlèvement d'une citerne à la pelle


   3.  We halen de tank naar boven met behulp van een kleine kraan of een verreiker en plaatsen deze in één van onze vrachtwagens.

        Déterrement de la citerne enfouie   Soulèvement de la citerne enterrée   


   4.  We verwijderen de tank en transporteren deze naar een erkend behandelingscentrum.

        Dépôt de la citerne déterrée dans notre camion


   5.  We vullen het gat in eerste instantie met zand op en vervolgens met grond die de bovenste deklaag zal vormen.

        Rebouchage du trou avec du sable   Remise d'une couche de terre au-dessus du sable

Indien u dit wenst, kunnen wij eveneens na onze tussenkomst uw tuin opnieuw aanleggen.


Voor een gratis offerte, vul hier uw aanvraag in of bel ons om het nummer 02 679 08 70.