Versnijden en verwijderen van tanks


Openlucht tanks

De tanks die zich in open lucht bevinden worden blootgesteld aan hun omgeving. Ze kunnen zich bevinden in: een kelder, een garage, een tuin, een tuinhuis,…

Versnijden en verwijderen van de tank

Uw tank is zichtbaar? Wij halen hem sowieso weg en doen dit in 3 stappen:

 

Stap 1: het leegmaken van de tank

Om een tank volgens de regels van de kunst te versnijden, moet deze eerst leeggemaakt worden. Dit gebeurt met behulp van een uitgeruste tankwagen en volgens de normen van het ADR. De mazout die zich nog in de tank bevindt, kan eventueel op uw vraag naar een adres naar keuze worden vervoert. Al het afval (mazout resten, modder, residuen) worden vervolgens behandeld in een erkend centrum voor de behandeling van afval.

 

Stap 2: het reinigen van de tank

De lekkende tank, een reiniging is onmisbaar alvorens de tank uit te snijden. De reiniging gebeurt onder hoge druk en met behulp van aangepaste producten. Deze zijn bovendien nieuwigheden zodat de tank kan versneden worden.

 

Stap 3: het versnijden van de tank

Wij versnijden de tanken koud en zonder geur! Hiervoor zijn we uitgerust met kniptangen. Er is dus geen enkel risico op brand, hetgeen van zeer groot belang is wanneer we in aanraking komen met materies zoals mazout. We kunnen tanken versnijden waarvan de dikte van de metaalplaat kleiner dan of gelijk is aan 10mm. De tank zelf wordt in stukken versneden en wordt eveneens door ons afgevoerd.

                        

Vervolgens wordt aan het einde van onze werkzaamheden het deel kelder waar de mazouttank zich bevond door ons gereinigd. U verkrijgt een bijkomend deeltje kelder op deze manier.

                        

Voor een gratis offerte, voer uw aanvraag hier in of vorm het nummer 02 679 08 70.