Opsomming van de gebruikte technieken


Ondergrondse tank: uw tank is begraven in de grond en het is onmogelijk om deze hieruit te halen zonder te graven. Deze kunnen begraven zijn in een tuin, onder een garage, onder een kelder,…

Tank in open lucht: tanken in open lucht zijn blootgesteld aan hun directe omgeving. Ze kunnen zich bevinden in een kelder, een garage, een tuin, een tuinhuis,…

Neutraliseren van een tank: het neutraliseren van een tank zorgt ervoor dat deze onbruikbaar wordt doordat deze neutraal is of door deze te verwijderen. De tank vormt geen enkel risico meer voor de omgeving.

Vullen van een tank: de tank wordt gevuld met een inert materiaal zodat deze niet meer bruikbaar is en geen gevaarlijke bron meer vormt voor de omgeving.

Koud uitsnijden: het koud versnijden van de tank zorgt ervoor dat er geen vonken vrijkomen. Bij deze techniek wordt er gebruik gemaakt van een kniptang (zie lager). Er is dus geen enkel risico op een ongeval.

De kniptang: Gereedschap gebruikt voor het versnijden van metalen. De stempel knaagt aan het metaal en laat ons toe de tank koud te versnijden en dit dus zonder vonk en zonder geur.

PBM: een Persoonlijke beschermingsmiddel staat iedere werknemer toe om zich te beschermen tegen risico’s tijdens het werk dat hij uitvoert. In het kader van de tanken gaat het om handschoenen, beschermingsbrillen, helmen, oorbeschermers, aangepaste ademhalingstoestellen, veiligheidsschoenen, Tyvek (integraal beschermende outfit).